พิมพ์

พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ วันครูครั้งที่ 61 ปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0590     DSC 0592 

DSC 0607     DSC 0612

       วันที่ 16 มกราคม 2560 นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

      หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ โดยมีพระราชวรากร เจาคณะจังหวัดตรัง วัดกะพังสุรินทร์ เป็นประธานสงฆ์  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตลอดจนผู้สนับสนุนงานวันครู  จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำปราศัย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "จิตวิญญาณความเป็นครู"  ทั้งนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกสังกัดในจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีกว่าสองพันคน

 DSC 0584     DSC 0618 

 DSC 0642     DSC 0643

DSC 0667     DSC 0676

DSC 0631     DSC 0649

DSC 0723     DSC 0727

DSC 0750     DSC 0751

DSC 0748     DSC 0736

 

     

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น