พิมพ์

พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ วันครูครั้งที่ 61 ปี 2560

DSC 0590     DSC 0592 

DSC 0607     DSC 0612

       วันที่ 16 มกราคม 2560 นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

      หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ โดยมีพระราชวรากร เจาคณะจังหวัดตรัง วัดกะพังสุรินทร์ เป็นประธานสงฆ์  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตลอดจนผู้สนับสนุนงานวันครู  จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำปราศัย และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "จิตวิญญาณความเป็นครู"  ทั้งนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกสังกัดในจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีกว่าสองพันคน

 DSC 0584     DSC 0618 

 DSC 0642     DSC 0643

DSC 0667     DSC 0676

DSC 0631     DSC 0649

DSC 0723     DSC 0727

DSC 0750     DSC 0751

DSC 0748     DSC 0736

 

     

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec