พิมพ์

ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนสภาราชินี 2 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

 DSC 0073     DSC 0067

วันที่ 17 มกราคม 2560 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยมีส่วนราชการในจังหวัดตรัง เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียน อาทิ เรือนจำจังหวัดตรัง สำนักทรัพยากรน้ำบาล เขต 6 (ตรัง) โครงการชลประทานจังหวัดตรัง และร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 13 ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดตรัง

DSC 0047     DSC 0101

DSC 0105     DSC 0010

DSC 0015    DSC 0011

DSC 0030     DSC 0109

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น