พิมพ์

โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

S 9838644    S 9838645

S 9838650     S 9838652

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก โดยผลการแข่งขันในประเภท ตัวแทนทีม 3 คน หญิง อายุ 15 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และตัวแทนทีม 3 คน ชาย อายุ 15 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองทะเลวิทยา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  หลังจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะส่งรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอขอบคุณ นายสาคร  เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา และนายประพันธ์  งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  ที่ให้การสนับสนุนโดยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

S 13860876    S 13860877

S 13860874    S 13860881

S 9838640    S 9838641

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น