พิมพ์

พิธีทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

DSC 0045   DSC 0055

DSC 0050   DSC 0042

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  :  20 มกราคม 2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระภิกษุ 90 รูป  ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   เป็นประธานในพิธี  และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมในพิธี  ณ  บริเวณหอนาฬิกา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0070   DSC 0086

DSC 0090   DSC 0091

DSC 0074 DSC 0059 

DSC 0084    DSC 0071 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec