พิมพ์

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.13 (ตรัง)

DSC 0094    DSC 0106

DSC 0104    DSC 0072

       วันที่ 20 มกราคม 2560 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

DSC 0075    DSC 0053

DSC 0041    DSC 0050

DSC 0067    DSC 0081

DSC 0096    DSC 0061

DSC 0058    DSC 0108

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec