พิมพ์

สพม.13 จัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0037    DSC 0039

DSC 0040    DSC 0042

DSC 0044    DSC 0046

       เมื่อวันที่  21  มกราคม  2560  ที่ผ่านมา  นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) ได้เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ   ครั้งที่ 11 (11 th IESO) ประจำปี  2560  ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  และห้องประชุมสพม. 13 จังหวัดกระบี่   โดยมีจำนวนนักเรียนสมัครสอบ  225  คน

     และในวันที่  22  มกราคม  2560  ได้เยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560  (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบจำนวน  742   คน  และที่สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล   มีจำนวนนักเรียนสมัครสอบ  124  คน

DSC 0059    DSC 0062

DSC 0057    DSC 0065

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น