พิมพ์

สพม.13 จัดประชุมชี้แจงการจัดทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ของจังหวัดตรัง

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0105   DSC 0097 

DSC 0113    DSC 0151

DSC 0162    DSC 0156

DSC 0170    DSC 0100

       วันที่ 25 มกราคม 2560 : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จุดที่ 1 (จังหวัดตรัง)  ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค  จังหวัดตรัง การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการจัดทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการระดับศูนย์สอบย่อยทั้ง 3 ศูนย์  คณะกรรมการระดับสนามสอบ 37 สนาม ตัวแทนคณะกรรมการกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะทำงานระดับศูนย์สอบ รวมทั้งสิ้น 109 คน

DSC 0155    DSC 0116

DSC 0121    DSC 0123

DSC 0131    DSC 0135

DSC 0139    DSC 0182

   DSC 0137    DSC 0172    

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น