พิมพ์

กิจกรรมวันชุมนุมลูกเสือ

เขียนโดย watjana.

DSC 0289

2 กุมภาพันธ์ 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง ปี 2560  พร้อมทั้งมอบธงลูกเสืออนุรักษ์ฯ  และติดเครื่องหมายลูกเสืออนุรักษ์ฯ  ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งหมด  11  โรงเรียน  ดังนี้ 

 1. โรงเรียนกันตังพิทยากร
 2. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 3. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
 4. โรงเรียนสภาราชินี 2
 5. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 6. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
 7. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
 8. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
 9. โรงเรียนรัษฎา
 10. โรงเรียนวังวิเศษ
 11. โรงเรียนห้วยยอด

DSC 0131  DSC 0101

DSC 0109  DSC 0152

DSC 0118  DSC 0123

DSC 0177  DSC 0162

DSC 0167  DSC 0205

DSC 0319  DSC 0324

DSC 0335  DSC 0347

DSC 0378  DSC 0369

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น