พิมพ์

งานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนร.ม.5

IMG 9559    IMG 9569

IMG 9570    IMG 9560

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คร้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  เป็นการจัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยมีโครงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 50 โครงงาน 

IMG 9576    IMG 9582 

IMG 9580    IMG 9574

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec