พิมพ์

งานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนร.ม.5

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

IMG 9559    IMG 9569

IMG 9570    IMG 9560

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คร้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  เป็นการจัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยมีโครงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 50 โครงงาน 

IMG 9576    IMG 9582 

IMG 9580    IMG 9574

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น