พิมพ์

สรรหาพนักงานราชการ

เขียนโดย prayut.

DSC kkk1

                                เมื่อวันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2560  โดย นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี นพดล  รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องสอบ ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

DSC kkk2DSC kkk3

DSC kkk4   DSC kkk5

DSC kkk6   DSC kkk7

DSC kkk8   DSC kkk9

DSC kkk10   DSC kkk11

DSC kkk12

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec