พิมพ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 13 ครั้งที่ 1/2560

DSC 0411    DSC 0414

DSC 0443    DSC 0474

DSC 0447   DSC 0450     

DSC 0453   DSC 0455

      เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธฺ์ 2560 ที่ผ่านมานายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำยวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560   ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ในโอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมประธานในพิธีได้มอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2559 ระดับประเทศ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร  จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นำเสนอวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เรื่อง การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพมาตรฐาน  และประธานในพิธีดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด

DSC 0494   DSC 0430

DSC 0457   DSC 0460

DSC 0466   DSC 0467

DSC 0477   DSC 0504

DSC 0482   DSC 0489 

DSC 0498   DSC 0486 

DSC 0434   DSC 0438

DSC 0501   DSC 0509

      

   

 

   

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec