พิมพ์

Big Cleaning Day

เขียนโดย watjana.

DSC 0659  DSC 0661

DSC 0664  DSC 0665

15  กุมภาพันธ์ 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  มอบหมายให้ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส  "Big Cleaning Day"  บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานและสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  ความปลอดภัย  และคุณภาพของงานยิ่งขึ้น.

DSC 0669  DSC 0671

DSC 0677  DSC 0679

DSC 0683  DSC 0690

DSC 0688  DSC 0685

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น