พิมพ์

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่

DSC 0511   DSC 0514

DSC 0515   DSC 0517

DSC 0519   DSC 0527

DSC 0531   DSC 0533

DSC 0536    DSC 0529

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ในส่วนของจังหวัดกระบี่ นายปฐมภา โอภาส รอง ผอ.สพม.13  ทำหน้าที่ประธานการประชุม ส่วนของจังหวัดตรัง นายสมมาตร สุวรรณทวี  รอง ผอ.สพม.13  ทำหน้าที่ประธานการประชุม 

DSC 0546   DSC 0549DSC 0552   DSC 0574

 DSC 0554    DSC 0555   

DSC 0558    DSC 0561   

DSC 0572    DSC 0570   

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec