พิมพ์

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สพม. เขต 13

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSCN8185   DSCN8183

DSCN8192   DSCN8188

DSCN8149   DSCN8163

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (สพม.13) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   โดยมี นายกรุณพล พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการ สพม.13  นายยงยุทธ มณีโชติ ผอ.โรงเรียนสภาราชินี 2  คณะครูอาจารย์  คณะกรรมการสภานักเรียน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

         การประชุมในครังนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฏ กติการ ในการดำเนินงานของสังคม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นสังคมที่มีคุณค่าและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข    

DSCN8194   DSCN8198

DSCN8199   DSCN8203

DSCN8206   DSCN8212

DSCN8217   DSCN8226

DSCN8230   DSCN8262 DSCN8146   DSCN8150

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น