พิมพ์

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์จัดงานวิชาการปริทรรศน์ 2559

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSCN8279   DSCN8333

      วันที่  22 กุมภาพันธ์  2560  : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว  รองผอ.สพม.13 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมี นายสมนึก อ้นเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและ นักเรียน  ร่วมในพิธี ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อำเภอสิเกาจังหวัดตรังในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรรติบัตรให้แก่ครูผู้สอนดีเด่น และหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ     

DSCN8283   DSCN8357

DSCN8294   DSCN8301

DSCN8313   DSCN8288

DSCN8318   DSCN8324

DSCN8328   DSCN8350

DSCN8355   DSCN8273

DSCN8370    DSCN8374

DSCN8392   DSCN8407

DSCN8416   DSCN8433

DSCN8425   DSCN8419

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น