พิมพ์

ค่ายลูกเสือ-วิเชียรมาตุ3

เขียนโดย watjana.

DSCN8490  DSCN8487

24 กุมภาพันธ์ 2560  :  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  เป็นประธานรอบกองไฟในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปี 2559  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSCN8507  DSCN8496

DSCN8509  DSCN8485

DSCN8518  DSCN8526

DSCN8535  DSCN8541

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec