พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเรียนรู้ Active Learning

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

293520    293517

293516

     นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเรียนรู้ Active Learning สร้างคนดีแก่แผ่นดินตามศาสตร์พระราชา ของสหวิทยาเขตปลันตา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

293513   293514

293511   293510

    

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58