พิมพ์

มอบเกียรติบัตร

เขียนโดย watjana.

DSC 0999

พิธีมอบเกียรติบัตร  เมื่อวันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  นายศังกร  รักชูชื่น (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่เข้าร่วมอบรม  "โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์"  ณ ห้องโสตทัศนศึกาา  อาคารเรียน 10  โรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.

DSC 0935  DSC 0995

DSC 0926  DSC 0928

DSC 0953  DSC 0954

DSC 0959  DSC 0970

DSC 0939  DSC 0997

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น