พิมพ์

มอบเกียรติบัตร

เขียนโดย watjana.

DSC 0999

พิธีมอบเกียรติบัตร  เมื่อวันศุกร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  นายศังกร  รักชูชื่น (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13)  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่เข้าร่วมอบรม  "โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คำถามที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิชาคณิตศาสตร์"  ณ ห้องโสตทัศนศึกาา  อาคารเรียน 10  โรงเรียนห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง.

DSC 0935  DSC 0995

DSC 0926  DSC 0928

DSC 0953  DSC 0954

DSC 0959  DSC 0970

DSC 0939  DSC 0997

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec