พิมพ์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

เขียนโดย prayut.

DSC rrr1

 

                  เยี่ยมสนามสอบ :  เมื่อวันที่  27 -  28  กุมภาพันธ์  2560  นายศังกร   รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559  ในสหวิทยาเขตปลันดา  ผลการตรวจเยี่ยม ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DSC rrr2   DSC rrr3

DSC rrr4   DSC rrr5

DSC rrr6

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58