พิมพ์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการการศึกษาต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

S 9527365   S 9527368

S 9527370   S 9527372

        28 กุมภาพันธ์ 2560 : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 13 รักษาราชการแทน ผอ.สมพ.13  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการการศึกษาต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์คอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี  ผู้บัญชาตำรวจภูธรภาค 9 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ซึ่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง  จำนวน 29 โรงเรียน

S 9527373   S 9527375

S 9527379   S 9527378

S 9527383   S 9527356

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec