พิมพ์

สพม.13 เยี่ยมสนามสอบการสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2559

28231   28233

28230   28229

28228

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ โรงเรียนตรังรังสฤษดิ์ โรงเรียนสภาราชินี 2 และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่านมา 

S 4661298   S 4661295

S 4661297   S 4661308

S 4661296   S 4661307

           และในวันเดียวกัน  นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำคณะศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม และ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec