พิมพ์

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

DSC 0935   DSC 0945

DSC 0951   DSC 0961

DSC 0955   DSC 0963

DSC 0972   DSC 0983

         วันที่ 3 มีนาคม 2560 : นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13) มอบหมายให้ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผอ.สพม.13 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ  คณะครูอาจารย์  นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี  

        การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงาน โครงงานนักเรียน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมทักษะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้ประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 0996   DSC 1004

DSC 1005   DSC 1007

DSC 1010   DSC 1016  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec