พิมพ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

151015   151010

150969   150970

           นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในครั้งแรก  

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ให้นักเรียนตามโครงการห้องเรียนกีฬาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเล่ย์บอลหญิง ทั้งนี้มีนักเรียนจากห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนในโครงการสานฝันชายแดนใต้ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จำนวน 300 กว่าคน เข้าร่วมโครงการ 

150971   151011

151013   150904

150966   150962 0

150906   150946

150982   150983

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น