พิมพ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1

151015   151010

150969   150970

           นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2560 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในครั้งแรก  

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ให้นักเรียนตามโครงการห้องเรียนกีฬาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเล่ย์บอลหญิง ทั้งนี้มีนักเรียนจากห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนในโครงการสานฝันชายแดนใต้ โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จำนวน 300 กว่าคน เข้าร่วมโครงการ 

150971   151011

151013   150904

150966   150962 0

150906   150946

150982   150983

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec