พิมพ์

ต้นแบบสภานักเรียน

เขียนโดย watjana.

DSC 0936

ค้ดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560  เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ประจำปี 2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ในวันศุกร์ที่  24 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0934  DSC 0939

DSC 0938  DSC 0940

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec