พิมพ์

TEPE Online

เขียนโดย watjana.

DSC 09445

TEPE Online นายศังกร  รักชูชื่น  (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  (รอง ผอ.สพม.13)  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 - ม.3)    ด้วยระบบ  TEPE Online  โดยได้เชิญประธานสนามสอบ ผู้บริหารจัดการสอบ  และตัวแทนจาก สพป.ตรัง เขต 1, สพป.ตรัง เขต 2  รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด สพม.13  จำนวน  8  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ, โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง, โรงเรียนสภาราชินี 2,  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง,  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่, โรงเรียนเมืองกระบี่  เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่  24 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สพม.13  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0948  DSC 0946

DSC 0951  DSC 0949

DSC 0942  DSC 0950

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น