พิมพ์

เทศน์มหาชาติ

เขียนโดย watjana.

DSC 0962  DSC 0982  

DSC 0963  DSC 0967

DSC 0979  DSC 0957

DSC 0958  DSC 0972

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบมราชกุมารี  2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ  กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันอังคารที่  28 มีนาคม 2560  เวลา 12.30 น.  ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น