พิมพ์

ต้อนรับข้าราชการใหม่

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

DSC 0998     DSC 1059   

DSC 1061     DSC 1054   

       วันที่ 3 เมษายน 2560 : นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (สพม.13)  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวย สพม.13 พร้อมด้วย นายปฐม ภาโอภาส  รองผู้อำนวย สพม.13 และ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวย สพม.13  ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางกัณฑิมา ณ พัทลุง นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  นางสาววริศรา  ยอดทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ และ นางสาวกชกร เถรว่อง นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน  โดยมีนายดุสิต ลักขณาศิโรรัตน์  รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง 2 พร้อมคณะข้าราชการจาก  สพป.ตรัง 2 และข้าราชการจากเทศบาลนครตรัง  ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

DSC 1007     DSC 1012

DSC 1011     DSC 1024

DSC 1034    DSC 1041

DSC 1033    DSC 1046

DSC 1036    DSC 1052

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น