พิมพ์

พระมหาเจษฎาราชเจ้า

เขียนโดย watjana.

DSC 0967

ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน  เข้าร่วมพิธี  "วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธี 

                                         กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560  ณ  หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง.

DSC 0992  DSC 0980

DSC 0954  DSC 0990

DSC 0971  DSC 0982

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น