พิมพ์

ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐

เขียนโดย watjana.

DSC 1079 head

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน  : นายศังกร  รักชูชื่น  (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์ (รอง ผอ.สพม.13)  และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง และโรงเรียนในเตาพิทยาคม ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

DSC 1058  DSC 1063

DSC 1064  DSC 1073

DSC 1083  DSC 1084

DSC 1087  DSC 1056

DSC 1052  DSC 1060
  


  


  


  


  

    

  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น