พิมพ์

ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐

เขียนโดย watjana.

DSC 1079 head

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน  : นายศังกร  รักชูชื่น  (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์ (รอง ผอ.สพม.13)  และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามผลโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง และโรงเรียนในเตาพิทยาคม ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

DSC 1058  DSC 1063

DSC 1064  DSC 1073

DSC 1083  DSC 1084

DSC 1087  DSC 1056

DSC 1052  DSC 1060
  


  


  


  


  

    

  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec