พิมพ์

ถวายภัตตาหารฯ

เขียนโดย watjana.

DSC 1136  DSC 1165

ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร  :  เมื่อวันที่  11 เมษายน 2560  นายศังกร  รักชูชื่น  (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์ (รอง ผอ.สพม.13)  เป็นประธานเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร  จำนวน  80 รูป  ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ณ วัดเขาแก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง.

DSC 1175  DSC 1171

DSC 1162  DSC 1132

DSC 1144  DSC 1140

DSC 1152  DSC 1158

DSC 1120  DSC 1122

DSC 1125  DSC 1127

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec