พิมพ์

ถวายภัตตาหารฯ

เขียนโดย watjana.

DSC 1136  DSC 1165

ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร  :  เมื่อวันที่  11 เมษายน 2560  นายศังกร  รักชูชื่น  (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์ (รอง ผอ.สพม.13)  เป็นประธานเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร  จำนวน  80 รูป  ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ณ วัดเขาแก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง.

DSC 1175  DSC 1171

DSC 1162  DSC 1132

DSC 1144  DSC 1140

DSC 1152  DSC 1158

DSC 1120  DSC 1122

DSC 1125  DSC 1127

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น