พิมพ์

สงกรานต์ 2560

เขียนโดย watjana.

DSCN8817 horz  DSCN88081

ประเพณีสงกรานต์ 2560  :   วันที่  12  เมษายน  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  นำโดย  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยบุคลากรสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่  เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม  สืบทอดประเพณีไทยและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม. 

DSC 0019  DSC 0020

DSC 0022  DSC 0023

DSC 0059  DSC 0062

DSC 0110  DSC 0080

DSC 0095  DSC 0103

DSC 0113  DSCN8777

DSCN8798  DSCN8801

DSC 0117  DSCN8811

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec