พิมพ์

สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทอง คงดำ

เขียนโดย watjana.

DSC 0045  DSC 0050

ร่วมสวดอภิธรรมศพ  :  เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560  นายศังกร รักชูชื่น (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว, นายปฐม ภาโอภาส (รอง ผอ.สพม.13)  พร้อมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทอง คงดำ  มารดานางสาวนันทรัฐ  คงดำ  (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)  สังกัดกลุ่มอำนวยการ  สพม.13  ณ วัดถ้ำ  ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง.

DSC 0066  DSC 0065

DSC 0067  DSC 0059

DSC 0052  DSC 0053

DSC 0054  DSC 0056

DSC 0058  DSC 0064

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น