พิมพ์

สวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทอง คงดำ

เขียนโดย watjana.

DSC 0045  DSC 0050

ร่วมสวดอภิธรรมศพ  :  เมื่อวันที่  20 เมษายน 2560  นายศังกร รักชูชื่น (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว, นายปฐม ภาโอภาส (รอง ผอ.สพม.13)  พร้อมผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทอง คงดำ  มารดานางสาวนันทรัฐ  คงดำ  (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)  สังกัดกลุ่มอำนวยการ  สพม.13  ณ วัดถ้ำ  ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง.

DSC 0066  DSC 0065

DSC 0067  DSC 0059

DSC 0052  DSC 0053

DSC 0054  DSC 0056

DSC 0058  DSC 0064

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec