พิมพ์

ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.

DSC 0064  DSC 0065

DSC 0066  DSC 0048

DSC 0045  DSC 0053

DSC 0063  DSC 0062

DSC 0052  DSC 0050

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย  นายศังกร รักชูชื่น (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว (รอง ผอ.สพม.13)  ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560  "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  Sharing and Inspiring for Sustainable Development  ในวันศุกร์ที่  21 เมษายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น