พิมพ์

ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.

DSC 0064  DSC 0065

DSC 0066  DSC 0048

DSC 0045  DSC 0053

DSC 0063  DSC 0062

DSC 0052  DSC 0050

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย  นายศังกร รักชูชื่น (ผอ.สพม.13)  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว (รอง ผอ.สพม.13)  ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560  "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  Sharing and Inspiring for Sustainable Development  ในวันศุกร์ที่  21 เมษายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec