พิมพ์

ตรวจเยี่ยมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ Education Hub

เขียนโดย watjana.

18624850 1203412766450856 228532215 n  18643577 1203412783117521 32532936 n

18643758 1203412803117519 1594946115 n  18644443 1203412723117527 1726058129 n

18644559 1203412743117525 2075139952 n  18679058 1203412736450859 1916486479 n

18685418 1203412729784193 8047845 n  18718307 1203412726450860 598139573 n

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนพิเศษ  Education Hub  :  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2560  นายศังกร รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยนางไรวัลย์ สมาธิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการ Education Hub  ณ โรงเรียนกันตังพิทยาการ  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec