พิมพ์

ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เขียนโดย watjana.

DSCN8818  DSCN8822

DSCN8827  DSCN8837

DSCN8855  DSCN8834

DSCN8849  DSCN8830

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  :  ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับนายธำรง นนทแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มยุวชน ตำบลบ่อน้ำร้อน  ในวันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง.

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec