พิมพ์

การให้บริการแพทย์แผนไทยนอกสถานที่

เขียนโดย nantarat.

DSC 0054DSC 0048

DSC 0052DSC 0049

โรงพยาบาลตรังมาให้บริการแพทย์แผนไทยให้กับบุคลากร  สพม.  13  วันที่  23  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec