พิมพ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เขียนโดย nantarat.

 

DSC 0148DSC 0129DSC 0140DSC 0193

DSC 0197DSC 0131

DSC 0141DSC 0166

DSC 0169DSC 0173

อบรมงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพม.  13  มอบหมายให้นายปฐม  ภาโอภาส  รอง  ผอ.สพม.  13  
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  รุ่นที่  1  วันที่  25  พฤษภาคม  2560  
และมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รอง ผอ.สพม.  13  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  รุ่นที่  2  วันที่  26  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec