พิมพ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (กระบี่)

เขียนโดย nantarat.

DSC 0013DSC 0020

DSC 0034DSC 0036DSC 0019DSC 0025DSC 0041DSC 0042

การพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  (กระบี่)  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  (กระบี่)  รุ่นที่  3  วันที่  29  พฤษภาคม  2560  ณ  ห้องประชุม  96  ปี  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ภาพ / ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec