พิมพ์

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

เขียนโดย nantarat.

DSC 0037 2

           DSC 0020      DSC 0021

           DSC 0018      DSC 0055

           DSC 0028      DSC 0039  

"ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  
รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานพิธีเปิด  "ค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน"  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  
วันที่  2  มิถุนายน  2560.  ณ  วัดไทรทอง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง

ภาพ / ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ข่าว / นันทรัฐ  คงดำ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec