พิมพ์

ประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เขียนโดย watjana.

1  2

3  4

5  6

พิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่  ในวันจันทร์ที่  5  มิถุนายน 2560  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่.

 

ภาพ / ภาณุเดช ชำนาญกิจ

ข่าว / วัจนา ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec