พิมพ์

การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนคันธพิทยาคาร

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนคันธพิทยาคาร  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ 
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสีโรงเรียนคันธพิทยาคาร ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนคันธพิทยาคาร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านการกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

IMG 6504   IMG 6482

IMG 6493   IMG 6513

IMG 6488   IMG 6490

IMG 6497   IMG 6495

IMG 6499   IMG 6500

ภาพ / ข่าว  ทนงศักดิ์ ไทรงาม

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec