พิมพ์

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย

เขียนโดย nantarat.

DSC 0021

DSC 0011  DSC 0018

DSC 0020  DSC 0038

DSC 0022  DSC 0027

DSC 0031  DSC 0043

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายนายปฐม  ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมชี่้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2560  วันที่  9  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุม  581  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec