พิมพ์

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

เขียนโดย watjana.

DSCN9131

                                   เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  มอบหมายให้ นายปฐม ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง.                                   

DSCN9106  DSCN9105

DSCN9108  DSCN9137

DSCN9175  DSCN9177

DSCN9113  DSCN9163

DSCN9157  DSCN9159

DSCN9116  DSCN9122

DSCN9138  DSCN9193

DSCN9180  DSCN9182

DSCN9195  DSCN9196

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec