พิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

เขียนโดย nantarat.

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน  ประจำปี  2560 :   นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายกรุณพล  พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน  ประจำปี  2560  ระหว่างวันที่  15 - 17  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรมมมรกต  และศึกษาดูงานโรงเรียนศรียาภัย  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

DSC 0023

  DSC 0014    DSC 0041

   DSC 0209     DSC 0272  DSC 0326     DSC 0234  DSC 0241     DSC 0329  DSC 0361     DSC 0511

DSC 0520     DSC 0617

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec