พิมพ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนฯ (DLIT)

เขียนโดย watjana.

                                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจำปี 2560  โรงเรียนในสังกัด  ซึ่งกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม  คือ  รองผู้อำนวยโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่สามารถนำไปดำเนินการภายในระดับโรงเรียนตามนโยบายได้ จำนวน 1 คน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ DLIT จำนวน 1 คน  และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระหลัก จำนวน 1 คน  โดยจังหวัดตรัง  กำหนดจัดการประชุมฯ  ขึ้นในวันที่  19 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  และจังหวัดกระบี่  ในวันที่  21 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนเมืองกระบี่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่.

จังหวัดตรัง

DSC 0026  DSC 0034

DSC 0039  DSC 0043

DSC 0048  DSC 0053

DSC 0066  DSC 0083

 

จังหวัดกระบี่

DSCN9230  DSCN9238

DSCN9250  DSCN9224

DSCN9242  DSCN9243

ภาพ / ทนงศักดิ์  ไทรงาม

ข่าว / วัจนา  ไกรเทพ

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec