พิมพ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีบงบประมาณ 2560

เขียนโดย nantarat.

DSC 0124

DSC 0130  DSC 0134

DSC 0135  DSC 0137

DSC 0141  DSC 0140

DSC 0144  DSC 0145

DSC 0146  DSC 0151

DSC 0160  DSC 0128

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2560 : นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ  2560  วันที่  23  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec