พิมพ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เขียนโดย nantarat.

DSC 0125   DSC 0132

DSC 0123    DSC 0139

DSC 0131   15722

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครรากุมารี : วันที่  4  กรกฎาคม  2560  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมายให้นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  4  กรกฎาคม  2560  ณ  วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒนกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  4  กรกฎาคม  2560  

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec