พิมพ์

พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

เขียนโดย watjana.

DSC 0137  DSC 0126

วันที่  5 กรกฏาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ นายปฐม ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน  ASEAN  YOUTH  LEADER  CAMP   ณ  หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกันตังพิทยากร

                                     กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น  โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (ERIC) โรงเรียนกันตังพิทยากร  เพื่ออบรมพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน  ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  (ตรัง เขต 2 เดิม)  ระหว่างวันที่  5 - 6 กรกฎาคม 2560  ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนกันตังพิทยากร.

DSC 0130  DSC 0123

DSC 0140  DSC 0142

DSC 0141  DSC 0148

DSC 0152  DSC 0163

DSC 0170  DSC 0172

DSC 0174  DSC 0177

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec