พิมพ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน นาโยงวิทย์เกมส์

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

P 20170707 093145  

วันที่  7 กรกฏาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ นายปฐม ภาโอภาส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน นาโยงวิทย์เกมส์  ณ  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

                                    การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายในโรงเรียนนาโยงวิทยาคมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานอย่างจริงจัง ความพยายาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการแข่งขัน อันเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของนักเรียน ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้

P 20170707 092016  P 20170707 094227 HDR

P 20170707 092355 BF  P 20170707 093130

P 20170707 092137  P 20170707 092224

P 20170707 095533  P 20170707 100727

P 20170707 100804  P 20170707 102656

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec