Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/matthayom13/domains/matthayom13.go.th/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383
พิธีเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์เยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2560 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/matthayom13/domains/matthayom13.go.th/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383
พิมพ์

พิธีเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์เยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

DSCN9465  

วันที่  7 กรกฏาคม 2560  :  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์เยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง โรงเรียนสุจริตต้นแบบดำเนินการจัดอบรมนักเรียนแกนนำ เพื่อจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เยาวชน“คนดีของแผ่นดิน”ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 15 โรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้นักเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตและมีแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตในโรงเรียนของตนเอง โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

DSCN9449  DSCN9460

DSCN9446  DSCN9440

DSCN9444  DSCN9452

DSCN9453  DSCN9456

DSCN9454  DSCN9457 

DSCN9471  DSCN9474

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec